بستنی حاج حسین

صد در صد طبیعی و بدون افزودنی و ثعلب / تولید و عرضه مستقیم انواع بستنی، یخ در بهشت میوه ای، فالوده

بستنی و کبابی

حاج حسین

بستنی / یخ در بهشت میوه ای / فالوده / کبابی

با دسترسی بسیار آسان

در مکانی دنج، فضا و محیطی خاطره انگیز

این تصاویر از شعبه شهر رشت است

در مکانی دنج، فضا و محیطی خاطره انگیز
 • بستنی حاج حسین
 • بستنی حاج حسین رشت
 • بستنی حاج حسین شعبه رشت
 • بستنی حاج حسین رشت
 • بستنی حاج حسین در رشت
 • شعبه بستنی حاج حسین در رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت

این تصاویر از شعبه شهر خمام است

در مکانی دنج، فضا و محیطی خاطره انگیز
 • بستنی حاج حسین
 • بستنی حاج حسین خمام
 • بستنی حاج حسین شعبه خمام
 • بستنی و کبابی حاج حسین خمام
 • بستنی حاج حسین در خمام
 • شعبه بستنی حاج حسین در خمام
 • بستنی حاج حسین گیلان رشت خمام

01334422485
مسیر اول:
مسیر رشت به خمام / داخل شهر خمام / انتهای خیابان اصلی (خیابان امام خمینی)
مسیر دوم:
مسیر انزلی به خمام / ورودی خمام / اولین میدان

در تمام ایام هفته، تمام وقت در خدمت شما هستیم

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.