مجموعه مدارس غیر دولتی خوارزمی

متوسطه اول - متوسطه دوم / با کادری مجرب و شهریه تمام اقساط

بروزرسانی تصاویر در خرداد 1401

 • ساختمان مدرسه خوارزمی
 • ورودی مدرسه خوارزمی
 • نمای داخلی مدرسه خوارزمی
 • نمای داخلی مدرسه خوارزمی
 • نمای داخلی مدرسه خوارزمی
 • نمای داخلی مدرسه خوارزمی
 • نمای داخلی مدرسه خوارزمی
 • نمای دفتر مدرسه خوارزمی
 • نمای دفتر مدرسه خوارزمی
 • نمای دفتر مدرسه خوارزمی
 • تصویری از مدیریت مدرسه خوارزمی
 • تصویری از گل کاکتوس در دفتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی از سالن های آمفی تئاتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی از سالن های آمفی تئاتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی از سالن های آمفی تئاتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی از سالن های آمفی تئاتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی از سالن های آمفی تئاتر مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
 • نمایی داخلی کلاس های مدرسه خوارزمی
نقشه آنلاین مدرسه خوارزمی رشت
رشت - خیابان مطهری - ساغریسازان - جنب بانک ملی - کوچه مصلی

013-33330644
013-33329586
0911-2341851
اولین مدرسه غیر دولتی در استان گیلان

لطفا مايول را در موقعیت آو کانواس منتشر کنید.